Potvrzení o zaměstnání

Základní informace

Při skončení zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, a to bez ohledu na to, zda zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval v pracovním poměru, na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Výše uvedená povinnost zaměstnavatele je automatická, není vázána na žádost zaměstnance nebo třetí osoby (například budoucího zaměstnavatele či rodinného příslušníka zaměstnance).

Upozornění: Nevydá-li zaměstnavatel zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, hrozí zaměstnavateli pokuta od inspekce práce ve výši až 2.000.000,- Kč. Kontroly týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání jsou přitom pravidelně uváděny v programech kontrolních akcí vydávaných Státním úřadem inspekce práce.

Povinnost vydat potvrzení o zaměstnání se vztahuje také na případy, kdy probíhá soudní řízení týkající se neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Dokud totiž není takové řízení pravomocně skončeno, považuje se rozvázání pracovního poměru za platné.

Pokud zaměstnavatel povinnost vydat potvrzení o zaměstnání při skončení zaměstnání nesplní, může se zaměstnanec domáhat jeho vydání žalobou u soudu, a to v obecné promlčecí lhůtě 3 let.

Upozornění: V případě nevydání potvrzení o zaměstnání může být zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu mu tím vzniklou. Škoda, kterou je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit, může spočívat například v ušlém výdělku zaměstnance u jiného zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní poměr.

Pokud v případě smrti zaměstnavatele dojde k ukončení zaměstnání, vydává potvrzení o zaměstnání na žádost zaměstnance krajská pobočka úřadu práce.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní posudek
Pracovní volno
Odstupné
Pracovní volno
Pracovní posudek
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Těhotenství a pracovní poměr
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Chybně vyplacené odstupné
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odstupné při skončení pracovního poměru
Nedodání zápočtového listu
Odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Exekuce a odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou