Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

Vydáno: 14 minut čtení

Pokud chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením s tzv. odborovým funkcionářem, potřebuje k tomu předchozí souhlas příslušné odborové organizace. Absence tohoto souhlasu může mít totiž vliv na platnost rozvazovacího právního jednání. Stejně jako skutečnost, že o něj zaměstnavatel vůbec nepožádá.

Právní věta

Smyslem a účelem povinnosti zaměstnavatele požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas s výpovědí člena jejího orgánu uvedené v ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce je, aby se odborová organizace mohla vyjádřit (kladně, nebo záporně) k zamýšlené výpovědi, popř. též uvést k negativnímu stanovisku své důvody, a aby v případě jejího zaměstnavateli sděleného nesouhlasu zaměstnavatel mohl zvážit toto stanovisko odborové organizace i s jeho případným odůvodněním a se znalostí tohoto stanoviska se rozhodnout o tom, zda od výpovědi ustoupí, nebo zda ji přes nesouhlas odborové organizace zaměstnanci dá.

Tento smysl a účel zákona je však naplněn i tehdy, jestliže zaměstnavatel požádá odborovou organizaci (místo předchozího souhlasu) jen o vyjádření k výpovědi (v daném případě o projednání organizačního opatření, jehož důsledkem mělo být „propuštění dvou konkrétních zaměstnanců“) a jestliže odborová organizace reaguje na tuto žádost sdělením zaměstnavateli, že „s tímto návrhem nesouhlasí“.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 21 Cdo 778/2020)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance (odborového funkcionáře) v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně v případě, že zaměstnavatel nepožádal odborovou organizaci výslovně o předchozí souhlas s tímto právním jednáním, ale „jen“ o její projednání a v jeho rámci o vyjádření odborové organizace k zamýšlenému kroku.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci

Související články

Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Neomluvená absence zaměstnance
Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Neomluvená absence a krácení dovolené
Exekuce/odstupné
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Nařízení neplaceného volna
Přečerpaná dovolená
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Přejmenování společnosti
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nárok na dovolenou
Alkohol na pracovišti
Ukončení pracovní smlouvy
Doručení výpovědi

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Působení odborové organizace u zaměstnavatele
Ochrana odborového funkcionáře a ochranná doba