Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru

Vydáno: 14 minut čtení

Pokud chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením s tzv. odborovým funkcionářem, potřebuje k tomu předchozí souhlas příslušné odborové organizace. Absence tohoto souhlasu může mít totiž vliv na platnost rozvazovacího právního jednání. Stejně jako skutečnost, že o něj zaměstnavatel vůbec nepožádá.

Právní věta

Smyslem a účelem povinnosti zaměstnavatele požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas s výpovědí člena jejího orgánu uvedené v ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce je, aby se odborová organizace mohla vyjádřit (kladně, nebo záporně) k zamýšlené výpovědi, popř. též uvést k negativnímu stanovisku své důvody, a aby v případě jejího zaměstnavateli sděleného nesouhlasu zaměstnavatel mohl zvážit toto stanovisko odborové organizace i s jeho případným odůvodněním a se znalostí tohoto stanoviska se rozhodnout o tom, zda od výpovědi ustoupí, nebo zda ji přes nesouhlas odborové organizace zaměstnanci dá.

Tento smysl a účel zákona je však naplněn i tehdy, jestliže zaměstnavatel požádá odborovou organizaci (místo předchozího souhlasu) jen o vyjádření k výpovědi (v daném případě o projednání organizačního opatření, jehož důsledkem mělo být „propuštění dvou konkrétních zaměstnanců“) a jestliže odborová organizace reaguje na tuto žádost sdělením zaměstnavateli, že „s tímto návrhem nesouhlasí“.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 21 Cdo 778/2020)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance (odborového funkcionáře) v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně v případě, že zaměstnavatel nepožádal odborovou organizaci výslovně o předchozí souhlas s tímto právním jednáním, ale „jen“ o její projednání a v jeho rámci o vyjádření odborové organizace k zamýšlenému kroku.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Výpověď
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Působení odborové organizace u zaměstnavatele
Ochrana odborového funkcionáře a ochranná doba

Související otázky a odpovědi

Výpověď pracovní smlouvy
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Neomluvená absence a krácení dovolené
Neomluvená absence zaměstnance
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Alkohol na pracovišti
Ukončení pracovní smlouvy
Doručení výpovědi
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Ukončení pracovního poměru - odstupné
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Odstupné, nevyčerpané dovolená