Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace

Vydáno: 11 minut čtení

Aby mohl dát zaměstnavatel zaměstnanci platně výpověď z pracovního poměru pro jeho nadbytečnost, musí být tato nadbytečnost důsledkem rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně (mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance musí být příčinná souvislost). Kdy je, a kdy není tato podmínka naplněna?

Právní věta

Je třeba rozlišovat mezi rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně a vyhodnocením zaměstnavatele, zda se zaměstnanec stal v důsledku organizační změny nadbytečným. Zákon zaměstnavateli neukládá, aby svůj úsudek o nadbytečnosti zaměstnance v důsledku provedení rozhodnutí o organizační změně vyjádřil dalším rozhodnutím o organizační změně.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 4. 2022, sp. zn. 21 Cdo 276/2021)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
  • Vyřešení právní otázky, jaké skutečnosti jsou významné z hlediska naplnění závěru o existenci příčinné souvislosti mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance, kterému je z tohoto důvodu dána výpověď z pracovního poměru.

Právní úprava

  • § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.

Skutkový stav (popis případu)

  • Zaměstna

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Doručování písemností
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Výpověď z organizačních důvodů
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Hromadné propouštění
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Výpověď pro nadbytečnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď pracovní smlouvy
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Výpověď v době zavření škol/čerpání ošetřovného
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Zástupce ředitele a odvolání z vedoucího pracovního místa
Neplatné rozvázání pracovního poměru a právo na dovolenou - podruhé