Základní informace

V souvislosti se skončením pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání. Toto pracovní volno se poskytuje bez ohledu na způsob skončení pracovního poměru, tedy např. bez ohledu na to, zda jde o výpověď ze strany zaměstnavatele, výpověď ze strany zaměstnance nebo dohodu.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Odstupné
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odstupné
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní posudek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Odstupné a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Neomluvená absence zaměstnance
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Zkušební doba
Exekuce a odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Odstupné při skončení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Odstupné
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr