Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí

Plné znění otázky

Firma dne 21. 4. 2023 zaměstnancům v souladu s § 62 odst. 2 oznámila, že dojde k hromadnému propouštění. První výpovědi dle § 52 písm. c) se tak mohou předávat 30 dní po oznámení a je naplánováno tak učinit až 31. 5. 2023. V hromadném propouštění se počítalo i se třemi zaměstnanci, kteří jsou v DPN skoro rok. Jak postupovat u nich, pokud jim DPN bude ukončena např. už 9. 5., absolvují mimořádnou prohlídku, budou práce schopni, ale už pro ně práci nemáme? Lze jim výpověď pro nadbytečnost dát už 10.5.2023, tak že nespadají do hromadného propouštění nebo musíme počkat na konec měsíce a zahrnout je do hromadného propouštění? Po celý duben je u zaměstnavatele uplatňován režim částečné nezaměstnanosti, zaměstnanci jsou po část měsíce na 60 % PHV, i kdyby k hromadnému propouštění nedošlo, tak by ti, kteří se po dlouhodobé nemoci vraceli, výpověď pro nadbytečnost dostali.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dovolená zaměstnance po výkonu veřejné funkce
Potvrzení o studiu pro daňové účely
Dovolená navíc
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Chybně vyplacené odstupné
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Odstupné
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Evidence pracovní neschopnosti

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce