Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku

Vydáno: 7 minut čtení

Na co personalisté čekali a čím se soudy zabývaly v poslední době hned několikrát, je odpověď na otázku, jak posoudit dobu od nabytí účinnosti lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb do skončení pracovního poměru výpovědí, jestliže posudkovým závěrem a následně důvodem k rozvázání pracovního poměru bylo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance. Může to zkomplikovat fakt, že nepříznivý zdravotní stav zaměstnance je důsledkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?

Oběma těmito otázkami se nedávno zabýval opět Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 15. 2. 2022, sp. zn. 21 Cdo 1334/2021.

Popis případu

Zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele v pracovním poměru jako „programátor a obsluha CNC strojů". Dne 15. 7. 2013 utrpěl při výkonu práce pracovní úraz levého oka, pro který byl v dočasné pracovní neschopnosti od 15. 7. 2013 do 8. 7. 2014. Dne 9. 7. 2014 byl poskytovatelem pracovnělékařských služeb zaměstnavatele vystaven lékařský posudek s posudkovým závěrem, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k dosavadní pracovní činnosti, a to v příčinné souvislosti s uvedeným pracovním úrazem.

Pracovní poměr mezi smluvními stranami skončil až dne 6. 3. 2015, kdy zaměstnanec doručil zaměstnavateli okamžité zr

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Zaměstnanec ve výkonu trestu
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Několik poznámek k valorizaci rent
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Nový svátek v roce 2016
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020

Související otázky a odpovědi

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Neproplacená dovolená
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Výpočet odstupného
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou