Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění

Vydáno: 13 minut čtení

Ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), definuje důvody, na jejichž základě může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. V následujícím textu si blíže rozebereme výpovědní důvody podle písmen a) až e) tohoto ustanovení včetně navazujících souvislostí zdravotního pojištění.

§ 52 písmene a) - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď tehdy, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Zrušením zaměstnavatele se rozumí zánik zaměstnavatele jako právního subjektu, na jehož místě nevznikají nové subjekty. Tento výpovědní důvod může uplatnit zaměstnavatel jako právnická nebo fyzická osoba a je naplněn i v situaci, kdy dochází ke zrušení části zaměstnavatele. Částí zaměstnavatele se rozumí organizační jednotka, útvar či složka zaměstnavatele, která v jeho rámci vyvíjí relativně samostatnou činnost, prostřednictvím které se podílí na plnění jeho úkolů.

Výpověď podle § 52 písmene a) zákoníku práce nelze použít v případě právního nástupnictví, kdy dochází k převodu činností a úkolů zaměstnavatele nebo jejich části k jinému zaměstnavateli, a také ani tehdy, pokud dochází ke zrušení zaměstnavatele jeho rozdělením. Rozdělení zaměstnavatele neznamená zánik, ale pouze změnu.

Změna zaměstnavatele a zdravotní pojištění

Dochází k situacím, kdy zaměstnavatel jako právní subjekt končí svoji činnost, přičemž buď všichni, nebo někteří jeho zaměstnanci přecházejí k jinému zaměstnavateli. V takovém případě postupuje každý ze zaměstnavatelů podle zákona, to znamená, že bývalý zaměstnavatel odhlásí zaměstnance u zdravotních pojišťoven ke dni skončení pracovněprávního vztahu (zániku účasti na zdravotním pojištění) a současně vyplní pro tento účel formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, kde zatrhne políčko "odhlášení".

V souvislosti se zahájením činnosti zaměstnavatele je zapotřebí poukázat na jednu podstat

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Pracovní volno
Odstupné
Odstupné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dovolená po mateřské dovolené
Pracovní posudek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Přelom let a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištění s příklady
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2023
Změny ve zdravotním pojištění - platby státu a odpočty
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Odstupné
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Neomluvená absence a krácení dovolené
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní pojištění
Konkurenční doložka
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o pracovní činnosti
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem