Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné

Vydáno: 8 minut čtení

Jedním z parametrů pro správné zjištění průměrného výdělku je rozhodné období. Jak ho ale určit v případě, že zaměstnanci vznikne právo na odstupné v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů?

Právní věta

Rozhodným obdobím pro zjištění průměrného výdělku pro účely stanovení odstupného v případě zaměstnance, u něhož došlo k rozvázání pracovního poměru z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu ustanovení § 339a odst. 2 zákoníku práce, je kalendářní čtvrtletí předcházející nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2022, sp. zn. 21 Cdo 3559/2021)

12. odborná konference k pracovnímu právu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odstupné
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odstupné
Pracovní volno
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Průměrný výdělek - 1. část
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Potvrzení o zaměstnání
Co přináší novela zákoníku práce
Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného

Související otázky a odpovědi

Exekuce a odstupné
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Chybně vyplacené odstupné
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Odstupné při skončení pracovního poměru
Výpověď a konkurenční doložka
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Odstupné
Předání zápočtového listu
Odstupné
Převzetí zaměstnanců
Konkurenční doložka
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Převedení na jinou práci
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem