Základní informace

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (dále jen „pracovní posudek“), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů od doručení žádosti zaměstnanci tento posudek vydat. Zaměstnavatel má však tuto povinnost nejdříve v době 2 měsíců před skončením zaměstnávání zaměstnance.

Právo požádat o vydání pracovního posudku má každý zaměstnanec, tedy zaměstnanec zaměstnaný na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Doručování písemností
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Potvrzení o zaměstnání
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění

Související otázky a odpovědi

Zkušební doba
Odstupné při skončení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Nedodání zápočtového listu
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Exekuce a odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Kompenzace za nevyplacené odstupné