Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Základní informace

Rozvázání pracovního poměru (tj. výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohoda) se bude považovat za platné, pokud (i) se zaměstnanec neplatnosti svou námitkou nedovolá a (ii) neplatnost rozvázání pracovního poměru nebude určena pravomocným soudním rozhodnutím.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů

Související otázky a odpovědi

Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Odstupné
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost