Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Základní informace

Rozvázání pracovního poměru (tj. výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohoda) se bude považovat za platné, pokud (i) se zaměstnanec neplatnosti svou námitkou nedovolá a (ii) neplatnost rozvázání pracovního poměru nebude určena pravomocným soudním rozhodnutím.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby

Související otázky a odpovědi

Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce
Odstupné
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Odvolání z funkce vedoucího úseku u příspěvkové organizace
Zkušební doba
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Výpočet odstupného
Neproplacená dovolená
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Odstupné
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené