Odstupné, nevyčerpané dovolená

Plné znění otázky

Zaměstnavatel se zaměstnankyní dohodl na ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 8. 2018, důvodem jsou organizační změny na straně zaměstnavatele, zaměstnankyně se stala nadbytečnou. V roce 2012 nastoupila zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, na kterou navázala rodičovskou dovolenou. V roce 2015 nastoupila na mateřskou dovolenou s druhým dítětem. Druhá rodičovská dovolená končí ke dni 31. 8. 2018. Pokud by zaměstnankyně mohla nastoupil zpět na svou pozici, příslušela by jí měsíční mzda 20 500 Kč. Odstupné bude 3 x 20 500 Kč = 61 500 Kč a nebude podléhat odvodu zdravotního a sociálního pojištění, pouze bude odvedena záloha na daň z příjmu? Jak určit průměrný hodinový výdělek pro výplatu nevyčerpané dovolené? Tato položku bude podléhat odvodu zdravotního a sociálního pojištění i zálohy na daň z příjmů? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce a odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Odstupné
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Neproplacená dovolená
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Exekuce a odstupné
Exekuce/odstupné
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet odstupného
Exekuce
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Průměrný čistý měsíční výdělek
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Mzdové listy

Související předpisy

§ 351-362 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 5. 2. b) zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3. 2. b) zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění