Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl dlouhodobou nemoc, po nemoci si čerpal řádnou dovolenou z předchozího roku, a to v délce 4 týdnů, pak byl dohodou ukončen pracovní poměr, za rok 2022 skutečně tedy neodpracoval žádnou hodinu. Vzniká mu nárok na poměrnou, a to za čtyři týdny čerpané dovolené, které se pro nárok na dovolenou započtítává jako výkon práce, je to tak? Měl by tedy ještě pak nárok na 12 hodin dovolené (37,5 hod týdně prac. doba)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co přináší novela zákoníku práce
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné a zdravotní pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost

Související otázky a odpovědi

Pracovní cesta
Neplatné ukončení pracovního poměru
Souběh DPČ a jednatelské odměny
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nárok na dovolenou
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Přečerpaná dovolená
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nárok na dovolenou za rok 2021
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce