Základní informace

Odstupné představuje formu odškodnění zaměstnance za nezaviněnou ztrátu zaměstnání. Pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodu, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, že se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část, nebo stane-li se zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným (organizační důvody), nebo pro nepříznivý zdravotní stav zaměstnance z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, má zaměstnanec nárok na odstupné.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Potvrzení o zaměstnání
Pracovní volno
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Pracovní posudek
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Co přináší novela zákoníku práce
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Nabídková povinnost v rámci organizační složky státu
Vánoční brigády

Související otázky a odpovědi

Exekuce a odstupné
Odstupné při skončení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odstupné
Konkurenční doložka
Dlouhodobá pracovní neschopnost, nepracovní úraz
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Termín pro potvrzení o příjmech a potvrzení pro úřad práce
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní smlouva
Předání zápočtového listu
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpověď při zrušení zaměstnavatele

Související články

Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související komentovaná judikatura

Neplatné rozvázání pracovního poměru a výpočet náhrady mzdy (platu)