Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Vydáno: 12 minut čtení

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, z toho vyplývající nadbytečnost zaměstnance, výpověď z pracovního poměru a běh výpovědní doby – může mít na platnost zmíněné výpovědi nějaký vliv skutečnost, která se přihodí ještě do skončení pracovního poměru a která se vztahuje k cíli sledovanému organizační změnou?

Právní věta

Platnost výpovědi z pracovního poměru je třeba zásadně posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy bylo takové právní jednání učiněno. To platí i tehdy, kdyby organizační změnou sledovaný efekt nebyl později dosažen nebo kdyby se ukázala přijatá organizační změna posléze jako neúčinná. Jedině v případě, že by rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu), popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele, byly od počátku sledovány jiné než uvedené cíle a že tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) ve skutečnosti jen předstíral přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu) se záměrem zastřít své skutečné záměry, je třeba dovodit, že rozhodnutí o organizační změně významné z hlediska ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce nebylo přijato.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. 21 Cdo 2441/2020)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
  • Vyřešení právní otázky, jaký vliv na platnost výpovědi z pracovního poměru

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související otázky a odpovědi

Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Odstupné
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Nadbytečnost zaměstnance
Výpověď pracovní smlouvy
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Zkušební doba
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru a podpis mechanickými prostředky
Převedení na jinou práci vs. výpověď z pracovního poměru a odstupné