Ukončení pracovního poměru - úmrtí

Plné znění otázky

Jak postupovat v případě úmrtí zaměstnance? Je nutné mít úmrtní list nebo stačí ukončená DPN (pokud tam bude vyznačeno úmrtí)? Komu předat zápočtový list, výplatní pásky a ELDP? Poslední plat zasíláme na nám poslední známý účet zaměstnance nebo zatím neodesíláme a čekáme na rozhodnutí notáře vyřizující pozůstalost? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Potvrzení o zaměstnání
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Odstupné a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění - potvrzení druhého z poplatníků
Dovolená za rok 2021 - ukončení pracovního poměru
Stravenkový paušál, stravenky a vazba na výši stravného
Předání zápočtového listu
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Zkušební doba
Pracovní smlouva
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Chybně vyplacené odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Odstupné
Zákonné odstupné ve vyšší částce
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí

Související předpisy

§ 328 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 48.4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce