Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné

Vydáno: 12 minut čtení

Pozbyde-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě zdravotní způsobilost, je to zapříčiněno pracovním úrazem, onemocněním nemocí z povolání nebo ohrožením touto nemocí a v důsledku toho skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou, vzniká zaměstnanci až na výjimky právo na odstupné ve výši nejméně 12násobku průměrného měsíčního výdělku. Může zaměstnanec počítat s takovým odstupným i pro případ, že s ním ze stejného důvodu rozváže zaměstnavatel pracovní poměr zrušením ve zkušební době?

Právní věta

Zda vznikne, nebo nevznikne zaměstnanci právo na odstupné, záleží na způsobu skončení pracovního poměru. Zrušením pracovního poměru ve zkušební době zaměstnanci nárok na odstupné ze zákona bez dalšího nevzniká, neboť tento způsob skončení pracovního poměru není uveden jako důvod vzniku nároku na odstupné.

Ochrana zaměstnance v situaci, kdy je se zaměstnancem účelově zrušen ze strany zaměstnavatele pracovní poměr ve zkušební době jen a pouze z důvodu zdravotního stavu zaměstnance, je poskytnuta prostřednictvím institutu zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, jehož porušení je důvodem vyslovení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec má tedy i v této situaci účinný nástroj k ochraně svých zájmů. Prostřednictvím něho též může dosáhnout na nároky podle ustanovení § 67 odst. 2 zákoníku práce, a přímé ochrany prostřednictvím „násilné“ interpretace uvedeného ustanovení tak není třeba.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2021, sp. zn. 21 Cdo 504/2021)

Předmět sporu

  • Vyřešení právní otázky, zda zaměstnanci, se kterým byl ze strany zaměstnavatele zrušen pracovní poměr ve zkušební době z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k práci v důsledku pracovního úrazu, náleží odstupné podle ustanovení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zkušební doba
Odstupné
Odstupné
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní posudek
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Zkušební doba
Smluvní zkrácení zkušební doby
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Odstupné a zdravotní pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Chybně vyplacené odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Odstupné
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní smlouva
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Předání zápočtového listu
Zkušební doba
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Těhotenství a zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Více pracovněprávních vztahů po sobě a zkušební doba