Chybně vyplacené odstupné

Plné znění otázky

K 31. 8. 2019 v naší organizaci skončil zaměstnanec a odcházel z odstupným. Bohužel jsme mu chybně vyplatili 3 měsíční odstupné, i když měl podle zákoníku práce nárok pouze na 2 měsíční. Přišli jsme na to na konci prosince a v našem účetnictví jsme si to opravili. Teď ale nevíme, jaké kroky máme směrem k bývalému zaměstnanci podniknout, aby nám navíc vyplacené peníze vrátil, je-li to vůbec možné. Jsme příspěvková organizace. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odpočet na dítě ve střídavé péči
Služební automobil a cesta do bydliště
Přehled OSVČ - plná moc
Lékařský posudek - pozbytí zdravotní způsobilosti
Odstupné
Zápočtový list u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Předání zápočtového listu
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Pracovní smlouva
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Exekuce/odstupné
Exekuce a odstupné
Odstupné při skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstupné a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Potvrzení o zaměstnání
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance

Související pracovní situace

Odstupné
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce