Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru

Vydáno: 13 minut čtení

Až na výjimky zakazuje právní úprava zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v ochranné době. Jednou z těchto ochranných dob je doba od nástupu zaměstnance na lázeňské léčení do jeho ukončení.

Právní věta

„Lázeňským léčením“ ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce je lázeňská léčebně rehabilitační péče, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a schválila zdravotní pojišťovna, poskytovaná a hrazená v režimu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.

„Nástupem lázeňského léčení“ se rozumí a ochranná doba počíná v okamžiku, kdy zdravotní pojišťovna schválí návrh ošetřujícího lékaře na poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče. Existence ochranné doby není přitom podmíněna tím, aby komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče byla zaměstnanci poskytována v době jeho dočasné neschopnosti k práci.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2022, sp. zn. 21 Cdo 2149/2020)

Předmět sporu

  • Platnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro jeho nadbytečnost v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.
  • Vyřešení právních otázek, co je pro účely právní úpravy zákazu výpovědi z pracovního poměru obsahem pojmu „lázeňské léčení“, resp. „nástup lázeňského léčení“.

Právní úprava

  • § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doprovod do zdravotnického zařízení
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související vzory

Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související komentovaná judikatura

Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Návrh na přezkoumání lékařského posudku a překážka v práci
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné

Související články

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Ochranná doba v pracovním právu
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná lhůta po skončení pracovního poměru
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Hromadné propouštění v praxi
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé

Související otázky a odpovědi

Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Odstupné
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výpověď pracovní smlouvy
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Pracovní poměr na dobu neurčitou