Výpověď na základě vytýkacího dopisu

Plné znění otázky

Máme zaměstnankyni na pozici vedoucí laboratoře. Měla na starosti odebírání vzorků, které se měly odebírat v průběhu celého roku, dle plánu odběrů vzorků schváleného ASLABem. Koncem října jsme přišli na to, že zaměstnankyně nesplnila plán odběrů. Vyhodnotili jsme to jako závažné porušení pracovních povinností a napsali jí vytýkací dopis s možností výpovědí. Můžeme jí z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky

Související otázky a odpovědi

Chybně uplatněný odpočet úroků z hypotéky v ročním zúčtování
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
SVJ a odměna členům výboru
Ukončení pracovního poměru
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Související předpisy

§ 52, 58 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce