Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené

Plné znění otázky

Pracovnice před nástupem na mateřskou dovolenou onemocněla. Mezitím porodila, ale jelikož nemá odpracovaný potřebný počet dnů, nemá nárok na náhradu za mateřskou. Lékař ji ukončil nemocenskou. Kdy s ní můžeme ukončit pracovní poměr dohodou?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Dodržování režimu práce neschopného zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Zahraniční agentura práce
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Zkušební doba
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou