Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?

Vydáno: 5 minut čtení

Již léta panuje v HR praxi úzus, že pro okamžité zrušení pracovního poměru je potřeba zpravidla 5 neomluvených absencí zaměstnance v práci. Tato praxe však nevychází z litery zákona, ale opírá se o rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde je právě číslovka 5 často zmiňována. Tato problematika přitom není tak černobílá, jak se na první pohled může zdát. HR specialisté proto musí počítat s tím, že každý případ bude soudem posouzen individuálně. Někdy tak na okamžité zrušení může stačit méně než 5 dnů neomluvené absence, jindy naopak více. Autorky pro vás vybraly dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, kde je právě onen úzus 5 dnů prolomen.

Případ režiséra – rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2108/2018

Zaměstnanec vykonával práci režiséra činohry v divadle. V době uzavření pracovní smlouvy mu tehdejší ředitel umožnil po dobu jednoho měsíce hostovat jako režisér v jiném divadle. Krátce po vzniku pracovního poměru však došlo ke změně vedení divadla a nové vedení mu již souběžné hostování neumožnilo. Odvoláním ředitele divadla došlo mimo jiné i k odsunutí plánovaných inscenací, které měl zaměstnanec režírovat, na neurčito. Žádná jiná režijní práce však zaměstnanci svěřena nebyla. Zároveň vedení

Související dokumenty

Související pracovní situace

Okamžité zrušení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání
Okamžité zrušení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Neomluvená absence zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného

Související otázky a odpovědi

Okamžité zrušení pracovního poměru
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru - absence
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Neomluvená absence a krácení dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Ukončení pracovního poměru

Související vzory

Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Okamžité zrušení a výpověď z pracovního poměru pro stejné porušení "pracovní kázně"