Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru

Vydáno: 14 minut čtení

Žádný územní samosprávný celek nemá zájem na tom, aby u něho pracoval úředník, který se chová vůči klientům neslušně. Jak ale takové jednání právně kvalifikovat a jaký se v tomto případě nabízí zaměstnavateli výpovědní důvod?

NESLUŠNÉ CHOVÁNÍ ÚŘEDNÍKA A ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
JUDr.
Petr
Bukovjan
Právní věta
Zachovávání pravidel slušnosti při úředním jednání patří mezi základní povinnosti úředníka územního samosprávného celku, které stanoví zákon o úřednících. Nedodržování pravidel slušného chování úředníkem při úředním jednání představuje porušení této jeho základní povinnosti, která vyplývá z právního předpisu vztahujícího se k jím vykonávané práci, a může proto být – je-li zaviněno alespoň z nedbalosti – důvodem výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnavatelem úředníkovi podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.
(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2024, sp. zn. 21 Cdo 3701/2023)
Předmět sporu
*
Platnost výpovědi z pracovního poměru pro nesplňování předpokladů
pro výkon sjednané práce.
*
Posouzení právní otázky,
zda v nedodržování pravidel slušného chování úředníkem
územního samosprávného celku
lze spatřovat důvod pro výpověď z pracovního poměru spočívající v nesplňování předpokladů či požadavků
pro (řádný) výkon sjednané práce zaměstnancem,
nebo pro porušení povinností
vztahujících se k jím vykonávané práci („pracovní kázně“).
Právní úprava
*
§ 52 písem. f) zákona č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Hromadné propouštění v praxi
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání

Související otázky a odpovědi

Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výpověď při pracovní neschopnosti
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Propuštění pro nadbytečnost - § 52c
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Okamžité zrušení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou

Související předpisy

312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce