Vstupní lékařská prohlídka

Základní informace

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby se fyzická osoba ještě před vznikem pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce, a to z toho důvodu, aby zaměstnanec nevykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Náležitosti mzdového listu
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Zkušební doba
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nedodání zápočtového listu
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Vstupní doklady
Nový zaměstnanec
Zaměstnávání cizince
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Druh práce v pracovní smlouvě
Doložka odvolatelnosti