Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem

Vydáno: 14 minut čtení

Právní úprava rozlišuje mezi zákonným a smluvním zastoupením. Že právnickou osobu jako zaměstnavatele může podle zákona zastupovat její zaměstnanec, o tom není sporu a v praxi se tak běžně děje. Může být ale zaměstnavatel takto zastoupen svým zaměstnancem i na základě dohody o plné moci, a to třeba vůči ostatním zaměstnancům?

Právní věta

Zákon nezakazuje, aby se zaměstnavatel nechal ve smyslu ustanovení § 441 odst. 1 občanského zákoníku zastoupit zaměstnancem jako zmocněncem na základě dohody o plné moci (nejde-li o případ střetu se zájmy zastoupeného uvedený v ustanovení § 437 odst. 1 téhož právního předpisu). Zaměstnanec tedy může vedle zákonného zastoupení podle ustanovení § 166 odst. 1 občanského zákoníku svého zaměstnavatele, který je právnickou osobou, v ujednaném rozsahu (uvedeném v plné moci) zastupovat též jako zmocněnec, ujedná-li si to s ním zaměstnavatel.

Protože zákon nevylučuje ani to, aby zaměstnanec na základě dohody o plné moci za zaměstnavatele právně jednal vůči jiným zaměstnancům, může zaměstnanec právně jednat za zaměstnavatele, který je právnickou osobou s kolektivním statutárním orgánem a který upravil způsob zastupování zaměstnanci vnitřním předpisem, vůči jiným jeho zaměstnancům též jako zmocněnec ve smyslu ustanovení § 441 odst. 1 občanského zákoníku na základě dohody o plné moci.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 21 Cdo 2972/2018)

Předmět sporu

  • Platnost rozvázání pracovního poměru jeho zrušením ve zkušební době.
  • Vyřešení právní otázky, zda může zaměstnanec právně jednat za zaměstnavatele, který je právnickou osobou s kolektivním statutárním orgánem a který upravil způsob zastupování zaměstnanci vnitřním předpisem, vůči jiným jeho zaměstnancům jako zmocněnec na základě dohody o plné moci.

Právní úprava

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zkušební doba
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zkušební doba
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Smluvní zkrácení zkušební doby
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Související komentovaná judikatura

Neplatné rozvázání pracovního poměru a výpočet náhrady mzdy (platu)
Porušení konkurenční doložky a smluvní pokuta

Související judikáty

Právní jednání zaměstnance za zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení ve zkušební době
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Zrušení pracovního poměru dle § 55
Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Ukončení pracovního poměru
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Výpočet pravděpodobného výdělku pro odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
Výpověď při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Hromadné propouštění a návraty z dlouhodobých nemocí
Zápočtový list = konec pracovní poměru
Sjednání více pracovních poměrů
Výpověď daná zaměstnavatelem
Propuštění zaměstnance
Alkohol na pracovišti
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Ukončení pracovní smlouvy