Výpověď při pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci v pracovní neschopnosti? Vím, že v prvních 14 dnech nelze dát výpověď, ale jde mi o dobu po uplynutí prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kdy nemocenskou proplácí OSSZ.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Neschopenka ve výpovědní lhůtě
Okamžité zrušení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Nárok na dovolenou za rok 2021
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Zkušební doba
Odstupné
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance

Související předpisy

§ 53, 54, 66.1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce