Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé

Vydáno: 11 minut čtení

Není žádným tajemstvím, že také pracovněprávní spory mohou trvat dlouhá léta. A jejich délka není zapříčiněna jen složitostí celého případu, ale mnohdy též přístupem některých soudů. Tím spíše, pokud jde o tak důležitou věc, jakou je správné zhodnocení intenzity porušení povinností vyplývajících zaměstnanci z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (porušení „pracovní kázně“) a s tím spojená platnost rozvazovacího právního jednání (výpovědi z pracovního poměru nebo jeho okamžitého zrušení).

Přesvědčit se o tom můžete při čtení jednoho z aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu týkajících se této problematiky. Jde o jeho rozsudek ze dne 25. 11. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1777/2021. Pokud vám bude popis případu připadat povědomý, není divu. Jde v pořadí o druhé rozhodnutí dovolacího soudu ve stejné záležitosti. Na to první jsme vás už na stránkách tohoto časopisu upozornili.

Popis případu

Zaměstnavatel doručil zaměstnanci (obchodnímu zástupci) písemnost, dle které s ním okamžitě ruší pracovní poměr pro porušení „pracovní kázně“ zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Důvod k takovému postupu spatřoval zaměstnavatel mj. v tom, že si zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele v pracovní době vyřizoval soukromé záležitosti, čímž vznikla neomluvená absence ve dvou dnech a vždy v trvání 1,5 hodiny.

Zaměstnanec se soudní žalobou domáhal určení, že uvedené okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné. Okresní soud jeho žalobu zamítl, nicméně krajský soud jí naopak vyhověl. Stručně řečeno dovodil, že ačkoliv zaměstnanec nejprve zastíral své porušení nepravdivým tvrzením, a až posléze připustil své vytýkané jednán

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přehled zákazů výpovědi
Výpověď
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Hromadné propouštění v praxi
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a pojem "dosavadní práce"

Související otázky a odpovědi

Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Výpověď při pracovní neschopnosti
Odstupné
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Ukončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď pro nadbytečnost - doručování
Výpověď daná zaměstnancem v pracovní neschopnosti
Výpověď z důvodu nadbytečnosti a pracovní neschopnost
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Neomluvená absence
Výpověď při zrušení zaměstnavatele
Ukončení pracovního poměru - absence
Výpověď podaná zaměstnancem

Související vzory

Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Související komentovaná judikatura

Okamžité zrušení pracovního poměru a krácení dovolené