Nárok na dovolenou za rok 2021

Plné znění otázky

Jaký je nárok na dovolenou za rok 2021 u zaměstnankyně, které od 1. 2. 2021 začala běžet výpovědní doba z důvodu výpovědi pro nadbytečnost tj. do 31. 3. 2021, kdy měl skončit pracovní poměr, ale 22. 2. 2021 začala pobírat OČR při uzavření škol. Roční nárok na dovolenou 25 dní, FPD 37,5. Za leden odpracovala 142,5 hod, 15hod placeno v PHV z důvodu překážky na straně zaměstnavatele (výpověď pro nadbytečnost), za únor dovolená 37,5, překážka na straně zaměstnavatele 75 hod, očr 37,5, březen celý měsíc OČR.

1) Jaký je postup při ukončení PP o prodloužení výpovědní doby o OČR? Bude se čekat až zaměstnankyně ukončí PP a poté se prodlouží PP o 38 dní (nevyčerpané výpovědní doby)?

2) Jaký je nárok na dovolenou za rok 2021? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností

Související články

Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Pracovní neschopnost a výkon práce na dohodu o provedení práce
Čerpání dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Nárok na dovolenou - ošetřovné a pracovní neschopnost
Nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Nadbytečnost, pracovní neschopnost - výše řádné dovolené a odstupného
Neproplacená dovolená
Neomluvená absence zaměstnance
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru - absence
Neomluvená absence a krácení dovolené
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Nárok na dovolenou při ukončení zaměstnání
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Exekuce
Výpověď pracovní smlouvy

Související předpisy

§ 53 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce