Výpověď pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Pokud dá zaměstnanec výpověď z pracovního poměru, přitom se však se zaměstnavatelem dohodne, že nemusí dodržet klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtu, nýbrž skončí již za měsíc. Jedná se v tomto případě stále o výpověď nebo o dohodu o ukončení pracovního poměru?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Přehled zákazů výpovědi
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Doručování písemností
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou za rok 2021
Sleva na dítě při ukončení studia na učilišti
Příplatek za práci v sobotu
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Odstupné
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Neomluvená absence zaměstnance
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Úmrtí zaměstnance ve výpovědi
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Neomluvená absence a krácení dovolené
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci a následném ukončení pracovního poměru
Oznámení o skončení zaměstnání na ČSSZ od 1.4.2022
Nárok na dovolenou
Sjednání více pracovních poměrů
Alkohol na pracovišti
Ukončení pracovní smlouvy
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce