Praktické otázky (ne)rovného odměňování

Vydáno: 11 minut čtení

Nastavení spravedlivých a nediskriminačních kritérií hodnocení pracovníků je v řadě oborů hodně náročné, natož jejich uvedení do praxe. Moderní zaměstnavatel chce být férový a transparentně odměňovat, proto je dobré upozornit na některé související problematické otázky. Článkem předkládáme rozbor opakujících se situací, jejichž hodnocení může být relativní, zvláště když v české soudní praxi téměř nenajdeme případy, jimiž by bylo možné se inspirovat.

1. Podezření na platovou diskriminaci

Přestože nemáme mnoho soudních kauz, zaměstnanci si na nefér plat stěžují velmi často. Pokud mají podezření, že jsou platově diskriminováni, jaký vývoj může nastat?

Je samozřejmě možné, že se zaměstnanec chybně domnívá, že je diskriminován. Z jeho pohledu je možné vyžadovat vysvětlení jemu přiznaných složek mzdy nebo platu. Zejména pokud existují jasně deklarovaná pravidla odměňování, má zaměstnanec právo vědět, proč například v určitém kvartálu nedostal odměny apod. Při takovém vysvětlení však zaměstnanec nemá právo znát výši mzdy nebo platu kolegů. Pouze pokud jde o veřejný sektor, je možné vyžadovat u většiny zaměstnanců daného úřadu uvedení výše vyplaceného platu. Soudní praxe totiž už dovodila, že veřejnost má zájem na tom, aby znala výši platu u většiny státních zaměstnanců.

Logicky zaměstnanec může navzdory možnosti jednat se zaměstnavatelem využít právních nástrojů. Pokud pomineme obranu prostřednictvím mechanismů, které nabízejí odbory, může své podezření na platovou diskriminaci „předat“ inspekci práce nebo př&i

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Výpočet mzdy
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Odměňování zaměstnanců
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Mentální zdraví zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování

Související otázky a odpovědi

Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Odměna za práci
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Kvalifikační dohoda
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů