Praktické otázky (ne)rovného odměňování

Vydáno: 11 minut čtení

Nastavení spravedlivých a nediskriminačních kritérií hodnocení pracovníků je v řadě oborů hodně náročné, natož jejich uvedení do praxe. Moderní zaměstnavatel chce být férový a transparentně odměňovat, proto je dobré upozornit na některé související problematické otázky. Článkem předkládáme rozbor opakujících se situací, jejichž hodnocení může být relativní, zvláště když v české soudní praxi téměř nenajdeme případy, jimiž by bylo možné se inspirovat.

1. Podezření na platovou diskriminaci

Přestože nemáme mnoho soudních kauz, zaměstnanci si na nefér plat stěžují velmi často. Pokud mají podezření, že jsou platově diskriminováni, jaký vývoj může nastat?

Je samozřejmě možné, že se zaměstnanec chybně domnívá, že je diskriminován. Z jeho pohledu je možné vyžadovat vysvětlení jemu přiznaných složek mzdy nebo platu. Zejména pokud existují jasně deklarovaná pravidla odměňování, má zaměstnanec právo vědět, proč například v určitém kvartálu nedostal odměny apod. Při takovém vysvětlení však zaměstnanec nemá právo znát výši mzdy nebo platu kolegů. Pouze pokud jde o veřejný sektor, je možné vyžadovat u většiny zaměstnanců daného úřadu uvedení výše vyplaceného platu. Soudní praxe totiž už dovodila, že veřejnost má zájem na tom, aby znala výši platu u většiny státních zaměstnanců.

Logicky zaměstnanec může navzdory možnosti jednat se zaměstnavatelem využít právních nástrojů. Pokud pomineme obranu prostřednictvím mechanismů, které nabízejí odbory, může své podezření na platovou diskriminaci „předat“ inspekci práce nebo př&i

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Mzda za práci přesčas
Splatnost a výplata mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Odměňování zaměstnanců
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Diskriminace na pracovišti
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Mentální zdraví zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Daňové aktuality
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Diskriminace v odměňování
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Odměna za práci

Související vzory

Vzor: Dohoda o poskytování smluvní mzdy

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
(Ne)rovné zacházení v oblasti odměňování