Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty

Vydáno: 16 minut čtení

Územní působnost řady zaměstnavatelů je široká (mají svá pracoviště v různých částech České republiky). Ve vzduchu už delší dobu „visela“ otázka, obhájí-li si zaměstnavatel případné rozdílné odměňování zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty na jednotlivých regionálních pracovištích právě s ohledem na sociálněekonomický charakter toho kterého regionu. Názor Nejvyššího soudu na tuto otázku už známe.

Právní věta

Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zákoníku práce nejsou pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty, významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zákoníku práce) sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává práci.

(z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018)

Předmět sporu

  • Posouzení právní otázky, jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých oblastech (regionech) liší.

Právní úprava

Skutkový stav (popis případu)

  • Zaměstnanec byl u zaměstnavatele zaměstnán v pracovním poměru jako řidič s místem výkonu práce v Olomouci; náplní jeho práce bylo řízení vozidla nad 3,5 tuny do 12 tun, vykládka, nakládka a doprovod poštovních kurzů, třídění nákladních předmětů na instradovací skupiny, zajištění procesů spojených s podáním a dodáním stanovených druhů poštovních zásilek; tento o

Související dokumenty

Související pracovní situace

Minimální mzda
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Za stejnou práci stejná odměna
Odměna z dohody o provedení práce
Obliba home-office v Evropě roste
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Odměňování zaměstnanců
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace

Související otázky a odpovědi

Diskriminace v odměňování
Odměna v době mateřské dovolené
Odměna za loajalitu pro stálé a agenturní zaměstnance
Zaměstnanecké výhody – stravování
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Mzdový výměr nižší než minimální mzda
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnanecké benefity
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Prokurista
Svoz zaměstnanců do zaměstnání
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna – pracovní výročí

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem

Související judikáty

Mzda (a jiné obdobné příjmy)