Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace

Vydáno: 22 minut čtení

Spravedlivé odměňování, férová a rovná mzda, plat či odměna za práci. Přesně to je cílový stav, kterého chtějí dosáhnout nejen zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé. Ostatně povinnost odměnit zaměstnance spravedlivou odměnou je zaměstnavateli uložena i zákoníkem práce. Při procesu analýzy odměny, respektive spravedlivé odměny, je nutné komparovat mnohé proměnné a především rozlišovat jednotlivé složky odměny za práci. Jinými slovy, je nutné porovnávat nároky práce, složitost odpovědnost a namáhavost práce a následně i výkon a podmínky práce. A právě při tomto procesu porovnávání je klíčové, jak jednotlivé proměnné měřit či porovnat, a to tak, aby výsledek nebyl zavádějící. Jak tedy přistoupit k základní mzdové (platové) diferenciaci, jak pozorovat, čí práce je složitější, odpovědnější a namáhavější, jaké využít postupy a metody? Přesně těmito otázkami se bude zabývat tento článek.

Náročná období mají často tendenci znovu otevírat či poukazovat na dlouho opomíjená či ne zcela apelovaná témata. Jedním z řady externích faktorů, který znovu upozorňuje na problematiku spravedlivého odměňování, je například rostoucí inflace, růst spotřebitelských cen, mzdová inflace, ale i rostoucí nejistota ve společnosti.

Veřejnost je médii v posledních měsících neustále upozorňována na postupný růst cen v ekonomice a zároveň je růst cen patrný i v obchodech při běžně realizovaných nákupech spotřebního zboží. Není tak překvapením, že s rostoucími životními náklady se zaměstnanci začínají více zaobírat výší odměny za práci a jejím spravedlivým nastavením. V případě zaměstnanců, na které se vztahují kolektivní smlouvy obsahující inflační doložku, může být situace snazší. Přesto v momentě, kdy se v organizaci otevírá otázka zvýšení odměny za práci, ať z jakéhokoliv důvodu, přichází na řadu diskuze o spravedlivé, rovné odměně. Zaměstnanci mohou mít tendence vnímat odlišně jednotlivé pojmy, stejně jako princip spravedlivé odměny, a proto je vždy vhodné již na začátku vymezit, v čem konkrétně tkví problém či příčina případné nespokojenosti. Může se totiž snadno ukázat, že problém není ve své podstatě v nesprávně nastavené mzdové či platové diferenciaci, ale v nespokojenosti s celkovou výší odměny za práci.

Tabulka číslo 1.: Měsíční vývoj meziročního indexu spotřebitelských cen v České republice (v %)

Období

Míra inflace v %

12/2021

6,6 %

12/2020

2,3 %

12/2019

3,2 %

12/2018

2 %

12/2017

2,4 %

12/2016

2 %

12/2015

0,1 %

Zdroj: Český statistický úřad (2022)

Zajímavostí zůstává, že navzdory rostoucí inflaci nedochází tak často k úpravě výše odměny za práci v takovém tempu. Jak vyplývá z průzkumu pracovních podmínek (Eurofound 2020), v případě České republiky celkově 55 % zaměstnanců v posledních dvanácti měsících nezaznamenalo žádnou změnu výše své odměny za práci. Naopak větší poměr navýšení odměny za práci bylo zaznamenáno u zaměstnanců ve Švýcarsku, kde v posledních dvanácti měsících došlo k jejímu zvýšení u 67 % zaměstnanců.

Základní mzdová diferenciace

Při určení toho, zda je odměna za práci spravedlivá, či nikoliv, je klíčové zaměřit se nejdříve na základní mzdovou diferenciaci jako takovou.

Jak

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Diskriminace na pracovišti
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Daňové aktuality
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Za stejnou práci stejná odměna
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Externí vedoucí pracovník
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Diskriminace v odměňování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Přejmenování společnosti
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance

Související vzory

Vzor: Mzdový výměr
Vzor: Platový výměr

Související komentovaná judikatura

Nerovné zacházení při platovém zařazení zaměstnance
Nerovné zacházení (diskriminace) v odměňování platem