Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti

Plné znění otázky

Lze poskytnout mimořádnou odměnu k DPČ za vykonání nějaké mimořádné činnosti nebo splnění nějakého úkolu? Pokud ano, je nutné to mít uvedeno v DPČ? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

FKSP - pořízení, údržba a oprava DDHM hrazeného z fondu
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Daňový nerezident - Ukrajinec
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Diskriminace v odměňování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Dohoda o provedení práce a exekuce
Částečná náhrada za použití soukromého vozidla u DPP
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Odměna v době mateřské dovolené
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Exekuce po ukončení pracovního poměru

Související články

Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Odměna z dohody o provedení práce
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Odměňování zaměstnanců
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Diskriminace na pracovišti
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Diskriminace v pracovněprávních vztazích

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce