Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti

Plné znění otázky

Lze poskytnout mimořádnou odměnu k DPČ za vykonání nějaké mimořádné činnosti nebo splnění nějakého úkolu? Pokud ano, je nutné to mít uvedeno v DPČ? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Odměňování zaměstnanců
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021

Související otázky a odpovědi

FKSP - pořízení, údržba a oprava DDHM hrazeného z fondu
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Daňový nerezident - Ukrajinec
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanecké výhody – stravování
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Diskriminace v odměňování
DPČ a hodinová mzda
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Mzdové listy
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
DPP a limit pro pohyblivé složky mzdy
Pracovní cesta o víkendu u zaměstnance na DPP
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Čas strávený na cestě u DPP
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců

Související předpisy

§ 75, 76, 77, 109, 138, 144 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce