Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti

Plné znění otázky

Lze poskytnout mimořádnou odměnu k DPČ za vykonání nějaké mimořádné činnosti nebo splnění nějakého úkolu? Pokud ano, je nutné to mít uvedeno v DPČ? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

FKSP - pořízení, údržba a oprava DDHM hrazeného z fondu
Doručení výpovědi zaměstnanci poštou - adresát neznámý
Daňový nerezident - Ukrajinec
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Diskriminace v odměňování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity
DPČ a hodinová mzda
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Čas strávený na cestě u DPP
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Dohoda o provedení práce a exekuce

Související články

Odměna z dohody o provedení práce
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Odměňování zaměstnanců
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace na pracovišti
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výpočet mzdy
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související předpisy

§ 75, 76, 77, 109, 138, 144 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce