Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia

Vydáno: 16 minut čtení

Míra nezaměstnanosti se v posledních letech drží na úrovni dlouhodobého minima. Vysoká poptávka po zaměstnancích přitom nutí zaměstnavatele stále hledat nové možnosti, jak potenciální zaměstnance oslovit. Mění se však i pohled zaměstnanců – zaměstnání již nevnímají jen jako zdroj obživy, ale jako místo, kde tráví relativně velkou část svého času, a chtějí se v něm cítit dobře; zároveň více dbají i na sladění svého pracovního a soukromého života. Všechny tyto skutečnosti se promítají jak do procesu utváření pracovních podmínek, tak do nabízených zaměstnaneckých benefitů. Vhodně zvolené portfolio zaměstnaneckých benefitů přitom může zvýhodnit zaměstnavatele na trhu práce a napomoci ke spokojenosti zaměstnanců.

Na pracovním trhu v současné době existuje nepřeberné množství nabízených zaměstnaneckých benefitů. Jedná se jak o již tradiční benefity (tj. stravenky, sick days, kafeteria, home office), tak i o ty, které si u nás svoje místo prozatím hledají (např. sabbatical, zaměstnanecké zápůjčky, mentoring). Často se jedná o benefity orientované na potřeby rodiny (příspěvek na školku, firemní školky), ale i potřeby jedince. Mezi ty tradiční řadíme benefity umožňující zaměstnanci volnočasové aktivity (multisport karta, nepeněžité poukázky na kulturu, sport a rekreaci apod.) a ty, které se vztahují k péči o zaměstnance (vzdělávání zaměstnanců, rehabilitace, masáže a jiná péče o zdraví).

Jak vhodně vybrat benefity pro zaměstnance

Před samotným zařazením benefitů do nabídky pro své zaměstnance by si měl zaměstnavatel odpovědět na několik základních otázek, zejména:

  • z jakého důvodu benefity zavádí,
  • pro jaké konkrétní zaměstnance je připravuje,
  • jaký má rozpočet, a
  • jaké finanční dopady na zaměstnavatele bude zavedení benefitu mít.

Důvodů pro zavádění benefitů může být hned několik – může jím být motivace zaměstnanců k lepším výsledkům, posílení jejich loajality (resp. zvýšení jejich spokojenosti v zaměstnání), rozvoj firemní kultury nebo nalákání nových uchazečů o zaměstnání. I důvod zavádění benefitu pak bude zpravidla hrát roli při jeho výběru. Např. v případě, že cílem benefitu je motivace zaměstnanců, může být vhodné zvolit finanční bonusy, stínové akcie apod. V případě rozvoje firemní kultury může jít např. o sick days, free days či jiné prostředky směřující ke zlepšení fyzického zdraví a psychické pohody zaměstnanců. Již určení důvodu pro zavádění benefitů tak může vést k prvotní (pre)selekci potenciálních benefitů.

Po stanovení důvodu zavádění benefitů by měl následovat průzkum u zaměstnanců s cílem zjistit, o které benefity mají skutečně zájem. K tomu mohou zaměstnavatelé využít např. šetření prostřednictvím dotazníku, který zaměstnanci, ať už jmenovitě či anonymně, vyplní. Pokud zavádění benefitů cílí na potenciální uchazeče o práci s cílem přijmout nové zaměstnance, měl by zaměstnavatel uskutečnit také průzkum trhu, resp. využít informace např. od některé z personálních agentur.1)

Výsledkem šetření zpravidla bude zjištění, že určité skupiny zaměstnanců upřednostňují určité druhy benefitů více než jiné. Např. rodiče s malými dětmi zpravidla ocení př

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Výpočet mzdy
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Obliba home-office v Evropě roste
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování zaměstnanců
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Praktické otázky (ne)rovného odměňování

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké výhody – stravování
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ