Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poskytuje na základě ujednání v Kolektivní smlouvě zaměstnanci, který nosí při práci dioptrické brýle (zaměstnanci jak v dělnických, tak kancelářských profesích) a tyto si vlivem a charakterem práce poškodí, peněžní plnění - úhradu ve výši max. 5 000 Kč ročně na výměnu skel do brýlí. Čáska 5 000 Kč je zaměstnanci proplacena z pokladny, po předložení dokladu z optiky zaměstnavatel vystaví na jméno zaměstnance výdajový pokladní doklad. Není uvedeno na mzdovém listě, zaměstnavatel nedaní ani neodvádí sociální pojištění. Je postup zaměstnavatele správný?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou při mateřské a rodičovské dovolené
Doplňující otázka k dotazu ID č. 16287 - Spolek - účetnictví
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Odměny zdravotníkům
Dotace na mzdy
Stravenkový paušál v roce 2023
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odvod daně při druhém zaměstnání
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Spropitné do mzdy

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Odměňování zaměstnanců
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
OECD: Nejvyšší mzdové náklady jsou ve Švýcarsku
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
Mzdy v ČR a u našich sousedů
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů