Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek

Plné znění otázky

Lze uznat jako zaměstnanecký benefit rybářskou povolenku nebo lístek? Tak aby byla u zaměstnance osvobozená a u zaměstnavatele nedaňový náklad? Doklad by byl vystaven na zaměstnavatele a ten by ho i zaplatil. Lze to zahrnout pod sportovní činnost nebo příspěvek na rekreaci?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Mimořádný příjem
Ostatní příjem - ztráta
Dělená směna
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Obědy zaměstnanců - nárok
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Diskriminace v odměňování
Služební vozidlo k soukromému užití
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Mobilní telefon za odměnu
Daňová uznatelnost poukázek

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Obliba home-office v Evropě roste
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Odměňování zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Změny zákona o pedagogických pracovnících
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Kontrola zdaňování příjmů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Za stejnou práci stejná odměna
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů