Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek

Plné znění otázky

Lze uznat jako zaměstnanecký benefit rybářskou povolenku nebo lístek? Tak aby byla u zaměstnance osvobozená a u zaměstnavatele nedaňový náklad? Doklad by byl vystaven na zaměstnavatele a ten by ho i zaplatil. Lze to zahrnout pod sportovní činnost nebo příspěvek na rekreaci?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Mimořádný příjem
Ostatní příjem - ztráta
Dělená směna
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Obědy zaměstnanců - nárok
Předčasné zrušení penzijního připojištění a dopady na zdanění
Stravenky jednateli v s.r.o., spolupracující osobě OSVČ
EET - převod mezi pokladnami, stravenky pro zaměstnance
Diskriminace v odměňování
Služební vozidlo k soukromému užití
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Mobilní telefon za odměnu

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Obliba home-office v Evropě roste
Odměňování zaměstnanců
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Stravování zaměstnanců
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Kontrola zdaňování příjmů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Mentální zdraví zaměstnanců
Homeworking a BOZP

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů