DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy

Plné znění otázky

Společnost používá automobily pronajaté na operativní leasing a tyto automobily si občas půjčí zaměstnanci pro soukromé použití. V měsíci, kdy se tak stane, přidaňujeme zaměstnanci 1 % pořizovací hodnoty automobilu, srazíme zaměstnanci ze mzdy částku za soukromě spotřebované PHM a zároveň mu srazíme DPH, které vypočítáme za použití majetku pro neekonomické účely (u operativního leasingu se uplatňuje na vstupu celé DPH). A právě o tuto částku jde, viděli jsme v odborné literatuře výklad, že DPH za soukromé použití majetku zaměstnavatele by se již zaměstnanci nemuselo srážet nebo přidaňovat jako nepeněžní příjem, protože celá hodnota, kterou použitím majetku zaměstnavatele zaměstnanec získá, je už vlastně obsažena v 1 % hodnoty automobilu, která se zaměstnanci přidaní. Jaký na to máte názor? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecké benefity
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Zaměstnanecké výhody – stravování
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Poplatky za parkovací místa
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Částečný paušál na dopravu
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Úhrada členského příspěvku za zaměstnance
Stravenkový paušál
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance

Související předpisy

§ 14, 36, 72-76 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 6, 24, 25 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů