DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy

Plné znění otázky

Společnost používá automobily pronajaté na operativní leasing a tyto automobily si občas půjčí zaměstnanci pro soukromé použití. V měsíci, kdy se tak stane, přidaňujeme zaměstnanci 1 % pořizovací hodnoty automobilu, srazíme zaměstnanci ze mzdy částku za soukromě spotřebované PHM a zároveň mu srazíme DPH, které vypočítáme za použití majetku pro neekonomické účely (u operativního leasingu se uplatňuje na vstupu celé DPH). A právě o tuto částku jde, viděli jsme v odborné literatuře výklad, že DPH za soukromé použití majetku zaměstnavatele by se již zaměstnanci nemuselo srážet nebo přidaňovat jako nepeněžní příjem, protože celá hodnota, kterou použitím majetku zaměstnavatele zaměstnanec získá, je už vlastně obsažena v 1 % hodnoty automobilu, která se zaměstnanci přidaní. Jaký na to máte názor? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměňování zaměstnanců
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Poplatky za parkovací místa
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
1% za soukromé použití služebního vozidla
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Co patří do čistého příjmu
Služební vozidlo k soukromému užití
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Poukaz do firemní prodejny jako benefit pro zaměstnance
Cesty z bydliště do sídla firmy
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Příspěvek zaměstnavatele na dopravu
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance
Poskytnutí výhry ze sociálního fondu v soutěži
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
Částečný paušál na dopravu

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty