Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům různé benefity, např. nakoupí permanentky na sportovní utkání, vstupenky na ples, organizuje několikrát do roka zájezd na hory, vodu apod. Musí zaměstnavatel od ledna evidovat, kdo se jaké akce účastnil a rozpočítávat hodnotu na jednotlivé zaměstnance, aby bylo zřejmé, zda nepřekročili stanovený limit pro zdanění? A jak postupovat v případě, že pořádá setkání zaměstnanců v restauraci, které je spojené např. s bowlingovým turnajem a poté zaměstnavatel hradí občerstvení (večeři)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Mentální zdraví zaměstnanců
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

hrubá mzda a zdravotní pojištění
Náhrada za nemoc
Sanační omítka
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecké výhody – stravování
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Zaměstnanecké benefity
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy
Zaměstnanecký benefit - dovolená
Základ daně z příjmů ze závislé činnosti pro potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 - různé mzdové systémy
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování pronájmu § 9

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů