Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci

Plné znění otázky

Zaměstnanec vykonávající práce na základě dohody o pracovní činnosti má v dohodě sjednáno, že bude po uzavření této dohody absolvovat kurz ke zvyšování kvalifikace (po tuto dobu mu bude příslušet odměna). Budou se započítávat hodiny této překážky v práci – doba trvání kurzu - do nejvýše přípustného rozsahu práce vykonávané na základě této dohody podle § 76 zákoníku práce? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Vyloučené doby pro ELDP
Výpočet nároku na dovolenou
Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
DPP a evidence pracovní doby
DPČ a hodinová mzda
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Mzdové listy
Stravenkový paušál a DPP
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Souběh hlavního pracovního poměru a DPP u stejného zaměstnavatele
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Učitel AJ na DPČ
Souběh HPP a DPP nebo DPČ

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti a překážka v práci na straně zaměstnavatele
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Diskriminace na pracovišti
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Výkon práce pro účely dovolené

Související předpisy

§ 76, 78 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce