Mentální zdraví zaměstnanců

Vydáno: 19 minut čtení

Mentální zdraví zaměstnanců, péče o zaměstnance, pohoda na pracovišti, syndrom vyhoření, šikana na pracovišti – témata v současné době hojně diskutovaná v odborné literatuře, na konferencích i v médiích. Dnešní situace na trhu práce, nízká nezaměstnanost, vysoká poptávka a neustálý boj o zaměstnance nahrávají tomu, že zaměstnavatel musí vynaložit poměrně velké úsilí pro to, aby zaměstnance nejen získal, ale také si ho udržel. K tomu využívá nejrůznější firemní strategie v rámci péče o zaměstnance a soubor tradičních, ale i u nás zatím méně známých zaměstnaneckých benefitů. Na druhé straně jsou však zaměstnanci v důsledku ekonomiky a aktuální situace na pracovním trhu často vystaveni nadměrnému stresu a tlaku na výkon a pracovní výsledky ze strany zaměstnavatele, protože práce je hodně, ale lidí je málo.

Stresující pracovní prostředí není samozřejmě příznivé ani pro jednu ze stran. Zaměstnanci jsou z práce unavení, frustrovaní a nemohou tedy do určité míry podávat soustavně kvalitní pracovní výkony, které však od nich zaměstnavatel potřebuje a vyžaduje. Zaměstnavatel přichází o tvůrčí potenciál jinak velmi schopných zaměstnanců, bojuje s jejich častými absencemi, předčasnými odchody do důchodu, snížením jejich produktivity i s celkovým zhoršením jeho pověsti, což má zcela logicky i neblahé důsledky v obratu a ziskovosti společnosti.

Mentální zdraví zaměstnanců tak lze s naprostou jistotou zařadit mezi klíčové faktory pro úspěch každého zaměstnavatele v 21. století. Aktuálnost problému pak potvrzují také alarmující čísla. Zahraniční vědecké studie prokazují, že běžné psychické problémy v podobě stresu, úzkosti či depresí představují ve svém součtu zhruba 60 milionů promrhaných pracovních dní za rok.1) Aktuální průzkum provedený v České republice uvádí, že téměř 61 % dotázaných zaměstnanců se setkalo s pracovním stresem a soustavná práce pod tlakem jim většinou vadí.2) S nadměrným a dlouhotrvajícím stresem do značné míry souvisí i následně vzniklé duševní poruchy. Hospodářské náklady na duševní poruchy v Evropské unii se odhadují na 3–4 % ročního hrubého domácího produktu.3) V roce 2018 představovala duševní onemocnění druhý nejčastější důvod přiznání invalidního důchodu v České republice.4) A tímto výčet znepokojujících cifer rozhodně nekončí.

Dobrou zprávou však zůstává, že zaměstnavatelé si více uvědomují nutnost péče o zaměstnance v oblasti mentálního zdraví. Mají snahu předcházet stresujícímu pracovnímu prostředí, snaží se pro zaměstnance najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a nabízí zaměstnancům benefity, které mohou pomoci zlepšit jejich duševní zdraví.

Projevy špatného duševního zdraví u zaměstnanců

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) lze pozitivní duševní zdraví definovat jako &bdq

Související dokumenty

Související pracovní situace

Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr

Související články

Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Diskriminace na pracovišti
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Odměňování zaměstnanců
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty
Kvalifikační dohoda
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Zaměstnanecké benefity
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění
Jmenování na dobu určitou
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
262/2006 Sb., zákoník práce