Mentální zdraví zaměstnanců

Vydáno: 19 minut čtení

Mentální zdraví zaměstnanců, péče o zaměstnance, pohoda na pracovišti, syndrom vyhoření, šikana na pracovišti – témata v současné době hojně diskutovaná v odborné literatuře, na konferencích i v médiích. Dnešní situace na trhu práce, nízká nezaměstnanost, vysoká poptávka a neustálý boj o zaměstnance nahrávají tomu, že zaměstnavatel musí vynaložit poměrně velké úsilí pro to, aby zaměstnance nejen získal, ale také si ho udržel. K tomu využívá nejrůznější firemní strategie v rámci péče o zaměstnance a soubor tradičních, ale i u nás zatím méně známých zaměstnaneckých benefitů. Na druhé straně jsou však zaměstnanci v důsledku ekonomiky a aktuální situace na pracovním trhu často vystaveni nadměrnému stresu a tlaku na výkon a pracovní výsledky ze strany zaměstnavatele, protože práce je hodně, ale lidí je málo.

Stresující pracovní prostředí není samozřejmě příznivé ani pro jednu ze stran. Zaměstnanci jsou z práce unavení, frustrovaní a nemohou tedy do určité míry podávat soustavně kvalitní pracovní výkony, které však od nich zaměstnavatel potřebuje a vyžaduje. Zaměstnavatel přichází o tvůrčí potenciál jinak velmi schopných zaměstnanců, bojuje s jejich častými absencemi, předčasnými odchody do důchodu, snížením jejich produktivity i s celkovým zhoršením jeho pověsti, což má zcela logicky i neblahé důsledky v obratu a ziskovosti společnosti.

Mentální zdraví zaměstnanců tak lze s naprostou jistotou zařadit mezi klíčové faktory pro úspěch každého zaměstnavatele v 21. století. Aktuálnost problému pak potvrzují také alarmující čísla. Zahraniční vědecké studie prokazují, že běžné psychické problémy v podobě stresu, úzkosti či depresí představují ve svém součtu zhruba 60 milionů promrhaných pracovních dní za rok.1) Aktuální průzkum provedený v České republice uvádí, že téměř 61 % dotázaných zaměstnanců se setkalo s pracovním stresem a soustavná práce pod tlakem jim většinou vadí.2) S nadměrným a dlouhotrvajícím stresem do značné míry souvisí i následně vzniklé duševní poruchy. Hospodářské náklady na duševní poruchy v Evropské unii se odhadují na 3–4 % ročního hrubého domácího produktu.3) V roce 2018 představovala duševní onemocnění druhý nejčastější důvod přiznání invalidního důchodu v České republice.4) A tímto výčet znepokojujících cifer rozhodně nekončí.

Dobrou zprávou však zůstává, že zaměstnavatelé si více uvědomují nutnost péče o zaměstnance v oblasti mentálního zdraví. Mají snahu předcházet stresujícímu pracovnímu prostředí, snaží se pro zaměstnance najít rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem a nabízí zaměstnancům benefity, které mohou pomoci zlepšit jejich duševní zdraví.

Projevy špatného duševního zdraví u zaměstnanců

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) lze pozitivní duševní zdraví definovat jako &bdq

Související dokumenty

Související články

Ochrana před nanočásticemi v pracovním ovzduší
Diskriminace na pracovišti
Zamyšlení nad obsahem slov "bezpečnost práce" - pokračování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Odměňování zaměstnanců
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Diskriminace na pracovišti
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR

Související předpisy

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Odmítnutí pracovního úkolu
Forma předání ELDP zaměstnanci
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Prokázání účasti na přednášce na vysoké škole
Odměny pro členy výboru po skončení volebního období
Odměna za práci
GDPR
Rekvalifikace u zaměstnavatele
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem