Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity

Plné znění otázky

Můžeme našim dohodářům v s. r. o. poskytnout příspěvky na sport a kulturu např. 1 000 Kč/měsíc, stravenkový paušál za odpracovanou 3hodinovou směnu a dále i příspěvek na dovolenou 20 000 Kč/rok? Je nutné mít tyto benefity vypsané v pracovní smlouvě (DPP), nebo stačí v interní směrnici?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Odměna za účast na výzkumu veřejného mínění
FKSP – alkohol jako občerstvení
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Diskriminace v odměňování
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Danění poukázek Cadhoc
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance
Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Příspěvek na životní pojištění od zaměstnavatele
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele

Související články

Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Odměňování zaměstnanců
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Obliba home-office v Evropě roste
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Mentální zdraví zaměstnanců
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
4. část: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
Odměna z dohody o provedení práce
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Za stejnou práci stejná odměna
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb