Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity

Plné znění otázky

Můžeme našim dohodářům v s. r. o. poskytnout příspěvky na sport a kulturu např. 1 000 Kč/měsíc, stravenkový paušál za odpracovanou 3hodinovou směnu a dále i příspěvek na dovolenou 20 000 Kč/rok? Je nutné mít tyto benefity vypsané v pracovní smlouvě (DPP), nebo stačí v interní směrnici?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Odměňování zaměstnanců
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Obliba home-office v Evropě roste
Odměna z dohody o provedení práce
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Jak vést a organizovat výběrové rozhovory
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Za stejnou práci stejná odměna
Mentální zdraví zaměstnanců
Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?
Aktuality v oblasti metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací
Vícekriteriální odměňování metodou Balanced scorecard
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci

Související otázky a odpovědi

Dovolená od roku 2021 - výpočet nároku
Odměna za účast na výzkumu veřejného mínění
FKSP – alkohol jako občerstvení
Zaměstnanecké výhody – stravování
Zaměstnanecké benefity
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Diskriminace v odměňování
Věcné dary zaměstnancům poskytované z FKSP z prostředků obce
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Nepeněžní poukázka při životním výročí od1. 1. 2024 pro volnočasové aktivity - osvobození od daně z příjmů
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit

Související předpisy

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů