Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 23. 10. 2019 Evropská unie přijala směrnici, kterou členským státům uložila povinnost zakotvit do svých právních řádů pravidla na ochranu osob, které se rozhodly učinit oznámení o závadném jednání (tzv. oznamovatelů či whistleblowerů). Transpoziční lhůta směrnice byla stanovena do 17. 12. 2021. Byť byla Česká republika v procesu transpozice vůči ostatním členským státům dlouhou dobu napřed, přijmout potřebnou právní úpravu ve stanovené lhůtě nakonec nestihla. Připravovaný návrh zákona na ochranu oznamovatelů totiž nestihl projít Poslaneckou sněmovnou do konce jejího volebního období. Ani nyní, tj. více než 2 měsíce po uplynutí transpoziční lhůty, Česká republika nemá komplexní úpravu na ochranu oznamovatelů. Neznamená to však, že by zaměstnavatelé mohli problematiku whistleblowingu ignorovat zcela.

Porušení práva EU

Podle dostupných údajů na webových stránkách aliance Ius Laboris1) doposud došlo k transpozici směrnice na ochranu oznamovatelů2) pouze v 7 ze všech členských států. Konkrétně se jedná o Dánsko, Švédsko, Litvu, Lotyšsko, Portugalsko, Maltu a Kypr. Některé z výše uvedených států přitom směrnici transponovaly až po stanovené lhůtě, některé pravděpodobně nedostatečně.

Dne 27. 1. 2022 proto Evropská komise rozeslala 24 členským státům (včetně České republiky) výzvu, aby se vyjádřily k neprovedení, příp. k nedostatečnému provedení směrnice.

Česká republika se nyní ve lhůtě stanovené Evropskou komisí musí k výzvě vyjádřit. Pokud Evropská komise vyhodnotí odpověď jako neuspokojivou, podnikne další kroky, které mohou vést k předložení věci Soudnímu dvoru EU a v konečném důsledku až k uložení pokuty.

Účinky směrnice

S uplynutím transpoziční lhůty se ze strany zaměstnavatelů množí dotazy, zda směrnice i bez řádné transpozice může

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související články

Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled
Nová směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a její dopad na český zákoník práce
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 1. část
Změny zákona o pedagogických pracovnících
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 2. část

Související otázky a odpovědi

Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Dodatek k pracovní smlouvě – informační povinnost
Stravenkový paušál a odpracovaná doba/směna
Práce na dálku u DPP
Archivace docházky
Povinnost určit základní část pružní pracovní doby
Zaměstnanecké benefity
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Přejmenování společnosti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
GDPR
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Zaměstnanecký benefit - rybářský lístek
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů