Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR

Vydáno: 14 minut čtení

Vzhledem k současné epidemiologické situaci (zvyšování počtů nakažených) celá řada zaměstnavatelů zvažuje opět zavedení testování zaměstnanců; někteří vlastně testování zaměstnanců ani nikdy nezrušili. V souvislosti s testováním pak bude pravidelně docházet ke zpracování osobních údajů, zejména pokud zaměstnavatel o testovaných nebo případně očkovaných (kteří se zpravidla testovat nemusí) zaměstnancích povede nějakou evidenci. Nabízí se tak otázka, zda je zpracování údajů zaměstnanců o testování nebo očkování v souladu s „GDPR“, tedy s nařízením (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Specifická právní úprava této otázky v současné době chybí a je tak třeba využít existující (pracovně)právní předpisy.

Je to osobní údaj?

Údaj o testování na onemocnění covid-19 nebo o očkování proti tomuto onemocnění lze bezpochyby řadit mezi osobní údaje související se zdravotním stavem jedince. Toto potvrzuje i nařízení GDPR, které za tyto údaje považuje veškeré údaje související se zdravotním stavem subjektu údajů, které vypovídají o minulém, současném či budoucím tělesném nebo duševním zdraví subjektu údajů. Údaje o zdravotním stavu přitom podle nařízení GDPR zahrnují informace získané během provádění testů nebo vyšetřování části těla nebo tělesných látek a jakékoliv informace například o nemoci, postižení, riziku onemocnění, anamnéze, klinické léčbě nebo fyziologickém či biomedicínském stavu subjektu údajů nezávisle na jejich původu. Informace o očkování lze podřadit pod informace související s rizikem onemocnění.

Dle nařízení GDPR údaje o zdravotním stavu patří do zvláštní kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je až na výjimky zakázáno. Pro zpracování údajů o zdravotním stavu zaměstnance zaměstnavatelem, tj. včetně údajů o testování nebo očkování, lze vzít v úvahu aplikaci především následujících výjimek:

  • zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva; a
  • zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu.

V případě zpracování v rámci pracovněp

Související dokumenty

Související články

Povinné testování zaměstnanců
Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v době pandemie
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR
Pre-employment background screening
Daňové aktuality
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Šikana, nerovné zacházení a diskriminace na pracovišti
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy
Uplatňování pracovní motivace ovlivňující výkon a kvalitu práce zaměstnanců
Několik poznámek k zajištění hygieny na pracovišti
Posuzování zdravotní způsobilosti od vyhlášení nouzového stavu
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Kamerový systém na pracovišti a GDPR
GDPR
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Covid - očkování, testování
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Archivace pracovních smluv
Rodné listy dětí
Kamery na pracovišti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Externí vedoucí pracovník
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19
Testování a očkování v sociálních službách
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - poučení
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti