JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

 • Článek
(sledované období: 7. 3. 2023 – 3. 4. 2023)
Vydáno: 21. 04. 2023
 • Článek
(sledované období: 7. 2. 2023 – 6. 3. 2023)
Vydáno: 24. 03. 2023
 • Článek
Již opakovaně jsme se na stránkách tohoto časopisu (v číslech 1/2022 a 4/2022) věnovali problematice přiměřených opatření pro zaměstnance se zdravotním postižením. Poukazovali jsme na to, že mnoho zaměstnanců a zaměstnavatelů o tomto institutu nemá dostatečné povědomí. Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 2536/2022, který ve svém článku v tomto čísle rozebírá JUDr. Petr Bukovjan, jsme však zjistili, že tato povinnost zaměstnavatelů nic neříká ani soudům. Jak jinak si vysvětlit, že soudy všech úrovní ji ve svém rozhodování pominuly a Nejvyšší soud setrval na své ustálené rozhodovací praxi, která je, dle názorů autorů, v rozporu s judikaturou Soudního dvora EU vztahující se k této problematice.
Vydáno: 24. 03. 2023
 • Článek
(sledované období: 6. 1. 2023 – 6. 2. 2023)
Vydáno: 24. 02. 2023
 • Článek
V oblasti pracovního práva se stává, že nejen zákoník práce sám o sobě, ale následně i konkrétní pracovněprávní judikatura vykazuje určitý nesoulad s právem Evropské unie a s judikaturou Soudního dvora EU. Z čerstvé právní analýzy vypracované Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s advokátní kanceláří Randl Partners vyplývají některé návrhy, nad nimiž by bylo vhodné se do budoucna vážně zamyslet.
Vydáno: 24. 02. 2023
 • Článek
(sledované období: 7. 12. 2022 – 6. 1. 2023)
Vydáno: 31. 01. 2023
 • Článek
Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky agenturních a kmenových zaměstnanců jsou nejen častým předmětem odborných diskusí, ale i častým předmětem kontrol ze strany inspektorátů práce. Nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 15. prosince 2022 ve věci C-311/21 však už tak neklidné vody českého agenturního zaměstnávání ještě více rozvířil. Autoři se snaží v článku nastínit jeho možné důsledky pro praxi agenturního zaměstnávání v České republice.
Vydáno: 31. 01. 2023
 • Článek
(sledované období: 9. 11. 2022 – 6. 12. 2022)
Vydáno: 23. 12. 2022
 • Článek
(sledované období: 5. 10. 2022 – 8. 11. 2022)
Vydáno: 28. 11. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2022 Sb. dne 27....
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Začala u vás působit odborová organizace a vy netušíte, co to pro vás znamená? Obáváte se kontroly inspekce práce, že plníte vše, jak máte? Tento článek vám poskytne souhrnný přehled povinností spojených s existencí odborové organizace u zaměstnavatele.
Vydáno: 21. 10. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot...
Vydáno: 26. 09. 2022
 • Článek
Následující text si klade za cíl popsat charakter porušení pracovních povinností v podobě útoku na majetek zaměstnavatele jako důvod pro rozvázání pracovního poměru; zejména pak cílí na popis obsáhlé judikatury Nejvyššího soudu a jejích závěrů v této oblasti, čímž by měl poskytnout i určitý „návod“, jak v podobných případech jako zaměstnavatel postupovat, popřípadě co jako zaměstnanec očekávat.
Vydáno: 26. 08. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o...
Vydáno: 26. 08. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem...
Vydáno: 24. 06. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2022 Sb. dne 13. 4. 2022 Ministerstvo práce a...
Vydáno: 20. 05. 2022
 • Článek
Vyhlášené předpisy Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot...
Vydáno: 22. 04. 2022
 • Článek
Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se nedávno rozrostla o další rozsudek z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jednalo se o zaměstnance Belgických drah propuštěného ve zkušební době. SDEU v předběžné otázce posuzoval, zda se právo na přiměřená opatření vztahuje i na zaměstnance ve zkušební době a zda může být přiměřeným opatřením převedení zaměstnance na jinou pozici.
Vydáno: 25. 03. 2022
 • Článek
(sledované období: 9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Vydáno: 25. 03. 2022
 • Článek
Obdrželi jste v nedávné době e-mail nebo nepodepsanou datovou zprávu, ve které vám neznámá osoba tvrdí, že je předsedou nově vzniklé odborové organizace, která vám oznamuje svůj vznik a působení u vaší společnosti? Požaduje po vás tato osoba obratem zaslání vašich interních dokumentů? Komunikuje s vámi pouze přes datovou schránku a vy vůbec nevíte, kdo to je a zda jsou členy jím zastupované odborové organizace alespoň 3 vaši zaměstnanci v pracovním poměru? V takovém případě pro vás máme dobrou zprávu.
Vydáno: 25. 02. 2022