Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli

Plné znění otázky

Jaké povinnosti má odborová organizace vůči zaměstnavateli (pokud takové vůbec jsou) vyjma § 278 odst. 4 ZP? Nesou členové odborové organizace zodopovědnost za škody způsobené průtahy při jednání. Můj druhý dotaz související s povinnostmi stran v kolektivním vyjednávání je, pokud by chtěl zaměstnavatel vyjmout část z kolektivní smlouvy a oblast upravit vnitřním předpisem a odbory nesouhlasem zablokují podpis kolektivní smlouvy, jaký má tento zaměstnavatelův požadavek na změnu v rámci případného sporu o uzavření kolektivní smlouvy šanci na úspěch. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Odstupné
Sleva na pojistném u zaměstnanců mladších 21 let
Dvě odborové organizace
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Uchování kopií dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Rodné listy dětí
DPH odvedená za použití majetku pro neekonomické účely a mzdy
Kamery na pracovišti
Diskriminace v odměňování
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Vnitřní předpis - odměny zaměstnancům
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
GDPR
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem

Související články

Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 1. část
Zákon o registru smluv a jeho dopad na kolektivní vyjednávání
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Poskytování prostředků k výkonu odborové činnosti má své hranice
Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod, 2. část
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Pluralita odborových organizací u zaměstnavatele a kolektivní vyjednávání
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV
Zaměstnanci a sociální sítě
Odměňování zaměstnanců
Zásady úspěšné řídicí komunikace
Diskriminace na pracovišti
Pre-employment background screening
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Mentální zdraví zaměstnanců
Informování a projednání u zaměstnavatelů
Audit personálních a manažerských rizik organizace

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání

Související předpisy

2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání