Archivace pracovních smluv

Plné znění otázky

Jak dlouho se musí archivovat pracovní smlouvy? Je to 10 let od ukončení pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání
Zdanění příjmu z USA
Daňová sleva na děti
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Úklidové služby
Diskriminace v odměňování
Vyplnění ELDP
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Výběrové řízení kvůli zaměstnání zaměstnankyně na mateřské dovolené
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci

Související články

Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení