Archivace pracovních smluv

Plné znění otázky

Jak dlouho se musí archivovat pracovní smlouvy? Je to 10 let od ukončení pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů FO - příjmy ze zaměstnání
Zdanění příjmu z USA
Daňová sleva na děti
Odměna při dočasné pracovní neschopnosti
Přejmenování společnosti
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Úklidové služby
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Vyplnění ELDP
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Související články

Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)

Související předpisy

582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení