Zpracování fotografií zaměstnanců v souladu s GDPR

Vydáno: 14 minut čtení

Mnoho zaměstnavatelů pravděpodobně řešilo otázku, jak z hlediska zpracování osobních údajů přistupovat ke zpracování fotografií jejich zaměstnanců pořízených a používaných v souvislosti s výkonem práce (např. používání a šíření fotografií zaměstnanců na vstupních kartách, na intranetu zaměstnavatele či internetu), k pořizování fotografií z firemních akcí a jejich případnému sdílení na sociálních sítích. Od účinnosti nové evropské legislativy upravující ochranu osobních údajů (GDPR) uplynul více než rok a půl, a za tuto dobu se již značně vyvinula praxe jak Evropského sboru pro ochranu osobních údajů („EDPB“), tak národních úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů na území členských států a potažmo celé Evropské unie. Nicméně i přes posun v interpretaci GDPR kompetentními orgány stále není zcela jasné, jaký právní důvod zpracování osobních údajů pro pořizování a zveřejňování fotografií zaměstnanců mohou zaměstnavatelé v jednotlivých případech legitimně použít.

Právní rámec zpracování fotografií

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) zpracování fotografií zachycujících podobiznu konkrétní osoby samostatně nevymezuje, a zmiňuje se o něm jen v recitále v bodě 51. Ve jmenovaném recitálu GDPR stanoví, že zpracování fotografií by nemělo být a priori považováno za zpracování zvláštních kategorií osobních údajů za předpokladu, že fotografie neobsahuje biometrický údaj, a to i přesto, že je možné z fotografií získat například údaje o rasovém či etnickém původu osoby.

Česká legislativa a přístup českého dozorového úřadu

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upravuje některé otázky jemu svěřené nařízením GDPR, se rovněž problematikou zpracování fotografií blíže nezabývá.

Problematikou se však zabývá český dozorový orgán. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) ve svém nezávazném stanovisku dovodil, že nejde o zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, pokud jsou informace z fotografie používané pouze pro rozlišení podoby ve srovnání s jinými osobami a tyto informace nejsou dále zpracovávány.

Úřad k problematice zpracování fotografií v minulosti vydal stanovisko č. 12/201

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Osobní údaje v pracovněprávních vztazích - Změní se něco podle GDPR
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z
GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Sledování zaměstnanců a právo na ochranu soukromí
Daňové aktuality
Pre-employment background screening
Soulad s GDPR při zajišťování BOZP a PO
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Ochrana oznamovatelů: stav po uplynutí transpoziční lhůty
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Dostali jste oznámení o nové covidové odborové organizaci?

Související otázky a odpovědi

Archivace HR dokladů
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Uchování kopií dokladů
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
GDPR
Archivace docházky
Rodné listy dětí
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Kamery na pracovišti
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem
Archivace pracovních smluv
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Zaměstnanecké benefity od 1. 1. 2024
Jmenování na dobu určitou
Zaměstnanecké výhody – stravování
Krácení stravenkového paušálu při pracovní cestě
Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
Nákup drobného občerstvení - zdanění

Související předpisy

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
89/2012 Sb. občanský zákoník