Ochrana oznamovatelů: vývoj a výhled

Vydáno: 11 minut čtení

Dříve neznámý pojem whistleblowing se v České republice postupně dostává do povědomí širší veřejnosti. Mohou za to nejenom opakované legislativní snahy, ale zejména medializace významných kauz, na které takzvaní whistlebloweři upozornili.

V posledních letech pak otázka whistleblowingu nabyla na významu v souvislosti s přijetím evropské směrnice na ochranu oznamovatelů1). Ta členským státům (tedy i ČR) ukládá povinnost zakotvit do svých právních řádů pravidla pro ochranu osob, které se rozhodly učinit oznámení o závadném jednání, a to do 17. 12. 2021.

Co vedlo EU k přijetí této směrnice, v jakém stádiu je její transpozice do českého právního řádu a jaký má aktuální legislativní proces dopad na zaměstnavatele? Nejenom těmito otázkami se budeme v článku zabývat.

Pojďme se vžít do tématu

Jak napovídá samotný anglický název, pojem whistleblowing vznikl v USA, a to ze slovního spojení to blow the whistle, tedy zapískat na píšťalku. Whistleblowing označuje situaci, kdy osoba (whistleblower, česky též oznamovatel) upozorní (zapíská na píšťalku) na nekalé jednání, ke kterému dochází uvnitř organizace. Upozornění oznamovatel činí orgánům, které jsou schopny zjednat nápravu, přičemž se může jednat o orgány uvnitř organizace, nebo mimo ni. Podle toho rozlišujeme tzv. vnitřní a vnější oznámení.

Zvláštností whistleblowingu je, že oznamovatel má k organizaci, ve které k nekalému jednání docház

Související dokumenty

Související články

Využití chatbotů v praxi HR
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Klíčové kompetence a nároky na práci recruitera v tuzemsku a v zahraničí
Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému
Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců
Odměňování zaměstnanců
Pre-employment background screening
Personální organizace a její rozvoj
Jak na řízení personálních vztahů v případě rodinné firmy
Lidský kapitál a efektivnost investic do lidských zdrojů
Motivovat znamená získávat důvěru
Motivace pracovníků a její individuální rozdíly
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Změny v trestní odpovědnosti právnických osob
Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR
Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Příčiny, prevence a řešení konfliktů v práci
Mentální zdraví zaměstnanců
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související otázky a odpovědi

Poskytování osobních údajů zaměstnanců zákazníkům
Bezplatný asistenční program pro zaměstnance
Dvě odborové organizace
Uchování kopií dokladů
Uchovávání dokumentů - archivační lhůty
Archivace HR dokladů
Externí vedoucí pracovník
Kamerový systém na pracovišti a GDPR
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Skartace a archivace z hlediska GDPR
Práce na dohodu o provedení práce a zaměstnanecké benefity
Povinnosti odborové organizace vůči zaměstnavateli
Mimořádná odměna k dohodě o provedení činnosti
Odmítnutí pracovního úkolu
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Forma předání ELDP zaměstnanci
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zodpovědnost zaměstnavatele za absolvování povinných školení pro osvědčení profesní způsobilosti zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti a překážky v práci
Mzdové dokumenty - kopie nebo posílání emailem