Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou

Plné znění otázky

Pracovník, pracovní smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2019. V důsledku opomenutí, mzda za měsíc leden, únor, březen 2020 v běžném režimu. Nyní řešíme vazbu Zákoníku práce § 65 ve vazbě na § 48 odst. 2) - pracovník se domnívá, že mu vznikla Pracovní smlouva na dobu neurčitou. - my se domníváme, že pracovní poměr skončil 31. 12. 2019, Tři měsíce roku se pokryjí prodloužením smlouvy na dobu určitou. Automatické překlopení pracovní smlouvy s dobu neurčitou by se vztahovala původní pracovní smlouva na dobu určitou, bez uvedení přesného datumu, ale byla by vymezena " sjednání úkolem ke konkrétní práci". Kdy pracovníkovi nebylo 3 dny předem oznámeno, a nadále vykonává práci s vědomím zaměstnavatele. Tedy, že § 48 odst. 2 se váže i k odstavci 1, nevztahuje se na pracovní smlouvu s přesně vymezeným dnem ukončení pracovního poměru. Se zaměstnancem jsme se shodě, jen potřebujeme dát do správného pracovního rámce.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uplynutí doby
Doba trvání pracovního poměru
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Přeložení
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)

Související články

Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Skončení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Změna doby trvání pracovního poměru
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Související otázky a odpovědi

Evidence pracovní doby - uchování dokladů
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Pracovní poměr na dobu určitou
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Rodičovská dovolená
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Náplň práce
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Prodloužení smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Výpověď při pracovní neschopnosti
Dodatek k dohodě o provedení práce
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vrácení odstupného

Související předpisy

§ 48. 2 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 65 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce