Neomluvená absence

Plné znění otázky

Zaměstnanec má občas nepravidelně jeden den neomluvené absence. Kdy mohu v tomto případě ukončit pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně? Je zde nutné dávat po každém dni neomluvené absence písemné upozornění na porušení pracovní kázně? A když je neomluvená absence vkuse, od kolika dní je to důvod pro ukočení pracovního poměru? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Výpověď z organizačních důvodů
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby
Neslušné chování úředníka a rozvázání pracovního poměru
Zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu - jsou rány pěstí do obličeje na pracovišti v pořádku?
Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru
Nadbytečnost zaměstnance vs. neuspokojivé pracovní výsledky

Související otázky a odpovědi

Ukončení pracovního poměru - absence
Ukončení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Výpověď podaná zaměstnancem
Neomluvená absence a krácení dovolené
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Průměrný výdělek - výpočet
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Odstupné
Nařízení neplaceného volna
Způsob ukončení pracovního poměru
Neomluvená absence zaměstnance
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Nadbytečnost zaměstnance
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti
Výpověď pro nadbytečnost

Související předpisy

§ 52. g) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 55. 1. b) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce