Délka neomluvené absence a okamžité zrušení pracovního poměru

Vydáno: 9 minut čtení

Personalisté si poměrně často kladou otázku, jak dlouhá neomluvená absence zaměstnance (kolik neomluveně zameškaných směn) postačuje k tomu, aby to bylo oprávněně hodnoceno jako porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem a zaměstnavatel mohl se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením. Byť délka neomluvené absence je jen jedním z parametrů při hodnocení intenzity onoho porušení, má svůj význam. Nedávno se takovou situací zabýval též Nejvyšší soud, a to ve svém rozsudku ze dne 15. 7. 2022, sp. zn. 21 Cdo 733/2022.

Popis případu

Zaměstnankyně pracovala u zaměstnavatele (obchodní korporace, kde byl jednatelem její manžel) v pracovním poměru jako manažerka obchodu. Tento pracovní poměr zaměstnavatel okamžitě zrušil podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem spatřoval v tom, že zaměstnankyně v rozporu se svými povinnostmi nedocházela bez omluvy do zaměstnání (nevykonávala sjednanou práci), čímž zameškala 15 svých směn.

Zaměstnankyně napadla platnost rozvázání pracovního poměru soudní žalobou. Tvrdila, že zaměstnavatel v důsledku pandemické situace spojené s onemocněním covid-19 omezil svoji činnost a jí bylo sděleno, aby do práce nechodila. V rámci soudního řízení toto své tvrzení později upravila v tom smyslu, že důvodem její absenc

Související dokumenty

Související pracovní situace

Okamžité zrušení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení pracovního poměru?
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Stavení prekluzivních lhůt v pracovněprávních vztazích
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně" podruhé
Ochranná doba v pracovním právu
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Ochranná doba aneb kdy zaměstnavatel nemůže dát výpověď
Hromadné propouštění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Vzor: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Související judikáty

Okamžité zrušení pracovního poměru; Povinnosti zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Změna ukončení pracovního poměru na základě rozsudku soudu
Neomluvená absence
Ukončení pracovního poměru - absence
Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru
Výpověď při zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance
Neomluvená absence a krácení dovolené
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Odvolání z pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění